Certifikat

Ängöl är certifierade för eu-ekologisk produktion och IP-Livsmedel

Certifikat EKO produktion 2020-2022

Certifikat IP Livsmedel 2020-2022

Mestadels av vår produktion är konventionell, men ett antal produkter är ekologiska.
Våra ekologiska produkter är märkta med logotype för EU-ekologisk.

Vi är certifierade av HS certifiering. http://www.hscertifiering.se/