Kalla Tiders Eklagrad

(TIDIGARE PRODUKT)

Mörk lager som lagrades under ett år med en hårt rostad ekkub i flaskan